Bách bộ là gì?

Bách bộ thường được sử dụng để làm giảm các cơn ho, ho lâu ngày và dùng làm nhiều vị thuốc khác. Vậy Bách bộ … Read more